Basen Nord – skole- og dagbehandlingstilbud i Birkerød2018-12-12T14:38:24+00:00

Basen Nord er for normaltbegavede børn og unge med særlige udfordringer som; angst, ASF, OCD, depression, skolevægring, isolationsproblematikker, spiseforstyrrelser samt anden selvskadende adfærd og PDA
Ring til direktør Kate Svendsen på 4034 3133 og hør mere om Basen Nord

Basens tilbud i Birkerød

Basen Nord er en afdeling af den selvejende fond, Basen, som udbyder skole- og dagbehandling samt STU på Østerbro i København og i Birkerød.

Læs mere om Basen på Basens hjemmeside >>

Vores målgruppe er normalt- til højtbegavede børn og unge med særlige udfordringer, så som:

Skole- og Dagbehandling i Nordsjælland

Basen Nord tilbyder vi 6. – 10. klasse med fuld fagrække, og det er endvidere muligt at gå op til folkeskolens prøver; FP9 og FP10.

Vi vægter både det individuelle arbejde og gruppearbejde i klasserne, og formen og indholdet af undervisningen er altid tilpasset den enkelte elev.

STU, EUA & EGU i Nordsjælland

Læs mere om STU og EUA på www.basenstu.dk

EUA (Erhvervs- og UddannelsesAfklaring) er et uddannelsesforløb på 1 år, og indholdet er identisk med STU.

STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) er en 3-årig ungdomsuddannelse for studerende under 25 år med særlige behov. 

Læs mere >>
Læs mere >>
Læs mere >>
  • Autismespektrumforstyrrelser (ASF)
  • Depression
  • Angst
  • OCD
  • PDA
  • Spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd
  • Isolationsproblematikker & skolevægring
  • Andre psykiatriske vanskeligheder, herunder ADHD

Hverdagen på Basen Nord er opbygget med en klar struktur og forudsigelighed for eleverne. I behandlingen har vi fokus på at opbygge en tryg og tillidsfuld relation til eleven og vi lægger vægt på kommunikationstræning og problemløsning.

Vi arbejder bl.a. med psykoedukation, hvorigennem eleverne kan opnå en bedre selvforståelse og lære nogle gode mestringsstrategier i relation til deres individuelle udfordringer, samt et større kendskab til symptomer, udløsende og vedligeholdende faktorer.

Luk afsnit >>

Skole- og Dagbehandling
På Basen arbejder vi meget bevidst på at hverdagsstrukturen understøtter behandlingen, og medvirker til at stressreducere, minimere angstniveauet og skaber tryghed og overskuelighed for den enkelte elev. Hverdagsstrukturen bygger derfor på genkendelige traditioner og rutiner, som vi er meget bevidste om at gentage hver eneste dag.

Undervisningen starter kl. 8.20 hver dag. Kl. 9.00, efter 1. lektion, har vi et fælles morgenmøde, hvor dagens program for hele skolen gennemgås, og vi får drøftet hvordan morgenen er forløbet med den enkelte elev. Dette giver et godt blik på hvordan vi bedst kan hjælpe de unge igennem dagen, og gør samtidig dagen forudsigelig og overskuelig for eleverne.

Undervisningen tilrettelægges ud fra principperne om synlig læring, således at der er en helt klar struktur for den enkelte lektion, hvor det er tydeligt hvad man skal og hvornår.

Luk afsnit >>

Uddannelsen er individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i den studerende udfordringer, kvalifikationer og interesser. Der er fokus på, at den studerende opnår personlige, sociale og faglige kompetencer.

Den studerendes uddannelsesplan udarbejdes sammen med den studerende og eventuelt pårørende. På STU har man mulighed for at tage 10. klasses eller Hf-enkeltfag, følge en af vores erhvervsrettede linjer, samt for at komme i intern eller ekstern erhvervspraktik.

Et EUA-forløb kan foranstaltes efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) § 32 eller Lov om aktiv social politik § 46. Her lægges ligeledes vægt på den unges personlige, faglige og sociale udvikling og på at skabe rum for udvikling.

Luk afsnit >>

Basen Nord

Vi har fokus på vores lokale forankring og prioriterer gode kontakter i foreninger, erhvervsliv samt kulturliv i lokalområdet, mhp. etablering af undervisningsforløb med lokale idrætsforeninger, musiklærere, det lokale politi, museer og ikke mindst praktikforløb hos lokale håndværkere, institutions- og forretningsliv.

Besøg os

Alle er velkomne til at komme på et uforpligtende besøg på Basen Nord, når blot det er aftalt med afdelingsleder Kate Svendsen. Det er ofte rart at komme ind og se skolen, møde underviserne og danne sig sit eget indtryk af stemningen og dagligdagen på Basen Nord.

Du kan kontakte Kate på telefonnummer 4034 3133, eller du kan sende en mail til ksv@basen.dk.

Visitation

Visitation til et skole- og dagbehandlingstilbud varierer lidt fra kommune til kommune, men går typisk via egen sagsbehandler eller UU-vejleder.

Sagsbehandler vil som regel først kontakte Basen telefonisk, for at høre om der er plads, og om barnet/den unge vil passe ind i den eksisterende elevgruppe. Herefter sender sagsbehandleren sagen til det interne visitationsudvalg i den pågældende kommune, medmindre et skole-/dagbehandlingsforløb allerede er blevet bevilliget.

Hvis visitationsudvalget peger på Basen, vil sagsbehandleren sende de relevante sagsakter til os, på baggrund af hvilke det vurderes om barnet/den unge vil profitere af, og være velanbragt hos os.

Basen tager imod børn og unge fra hele hovedstadsområdet og hele region Sjælland.

Køkken-/fællesrum på Basen Nord

Der er et åbent moderne industrikøkken og spisesal, som benyttes til bespisning af elever og lærere, samt til forældremøder, forældrearrangementer, juleklip og dimission.  Herudover benyttes køkkenet til afvikling af hjemkundskab og ADL (Aktiviteter i Daglig Levevis) – undervisning, samt kortere praktikforløb.

Adgang til udendørsfaciliteter

Basen Nord er beliggende i Birkerød, hvor skov og grønne arealer optager en stor del af lokalområdet og dermed er let tilgængeligt.  Overfor Basen Nord ligger Birkerød Idrætscenter, der råder over udendørs boldbaner, ligesom Birkerød Gymnasium ligeledes har udendørsarealer med optegnede baner til idræt.

Åben skole

Basen Nord er en åben skole, hvor vi arbejder på at øge vores interaktion mellem Basen Nord og omverdenen på mange områder; kultur, natur, miljø, erhverv og foreninger. Vi bruger områder, som kan bidrage til at øge den enkelte elevs trivsel og læring og variere undervisningen. Basen Nord arbejder aktivt med den nye folkeskolereforms tiltag med større interaktion med omverdenen og øget samarbejdet med kultur og fritidsliv.

Mød Basen Nords personale

Kate Svendsen
Kate SvendsenAfdelingsleder
+45 4034 3133
ksv@basen.dk
Lene Stampe Refshage
Lene Stampe Refshage Underviser
+45 2533 4426
lsr@basen.dk
Sanne Koblauch
Sanne KoblauchUnderviser
+45 2513 9414
sko@basen.dk
Anna Rieck
Anna Rieck Underviser
+45 4290 5223
ari@basen.dk
Henriette Andersson
Henriette AnderssonUnderviser
+45 2818 1562
han@basen.dk
Andreas Madsen
Andreas MadsenUnderviser
+45 4217 5404
ama@basen.dk
Mikkel Kølkær
Mikkel KølkærUnderviser
mko@basen.dk
Mette Tellerup Larsen
Mette Tellerup LarsenDirektør
+45 2730 4982
mette@basen.dk
Jacob Guldager Søe
Jacob Guldager SøeVicedirektør
+45 2689 6767
jgu@basen.dk

Kontakt Basen Nord

Du er velkommen til at kontakte os med alle spørgsmål. 

Basen Nord

Søndervangen 51
3460 Birkerød

Tel.: +45 39296767
Mail: info@basen.dk

Find vej til Basen Nord