Basen Nord – skole- og dagbehandlingstilbud i Birkerød2018-09-26T09:25:12+00:00

Basen STU – Uddannelse for unge med særlige behov.
Læs mere her: www.basenstu.dk

Basen Nord er for normaltbegavede børn og unge med særlige udfordringer som; angst, ASF, OCD, depression og PDA
Ring til direktør Mette Tellerup Larsen på 2730 4982 og hør mere om Basen Nord

Basens tilbud i Birkerød

Basen Nord er en selvstændig afdeling der hører under Basen, som er beliggende på Østerbro.
Læs mere om Basen på Basens hjemmeside >>

Basen Nord er for normaltbegavede børn og unge med særlige udfordringer

Skole/Dagbehandling i Nordsjælland

Basen Nord tilbyder vi 7.-10. klasse med fuld fagrække. Her er mulighed for at gå op til folkeskolens prøver; FP9 og FP10. Vi vægter både det individuelle arbejde og gruppearbejde i klasserne, og formen og indholdet af undervisningen er tilpasset den enkelte elev.

STU og EUA i Nordsjælland

Læs mere om STU og EUA på www.basenstu.dk

STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) er en 3-årig ungdomsuddannelse for studerende under 25 med særlige behov.

Læs mere >>
Læs mere >>
Læs mere >>

Basen Nord er en nyt skole- og dagbehandlingstilbud i Birkerød. Basen Nord er for normaltbegavede børn og unge med særlige udfordringer, så som:

  • Autismespektrumforstyrrelser
  • Depression
  • Angst
  • OCD
  • PDA
  • Isolationsproblematikker/skolevægring
  • Andre psykiatriske vanskeligheder, herunder ADHD

Hverdagen på Basen Nord er opbygget med en klar struktur og forudsigelighed for elever. I behandlingen har vi fokus på at opbygge en tryg og tillidsfuld relation til elever og lægger vægt på kommunikationstræning og problemløsning. Vi arbejder bl.a. med psykoedukation, hvorigennem eleverne kan blive bedre til at forstå sig selv og få nogle gode mestringsstrategier, samt et større kendskab til symptomer, udløsende og vedligeholdende faktorer.

Luk afsnit >>

Skole/Dagbehandling:

På Basen arbejder vi meget bevidst på at hverdagsstrukturen skal understøtte vores behandling, og medvirke til at stressreducerer, minimerer angstniveauet og skabe tryghed og overskuelighed for den enkelte elev. Vores hverdagsstruktur bygger derfor på genkendelige traditioner, og rutiner og vi er meget bevidste om at gentage hver eneste dag.

Undervisningen startere hver dag kl. 8.20. Vi har et fælles morgenmøde efter 1. lektion kl. 9, hvor dagens program for hele skolen bliver gennemgået, og vi har en kort fælles snak om, hvordan morgenen er forløbet. Dette giver et godt blik på, hvordan vi bedst kan hjælpe de unge igennem dagen, og gør dagen forudsigelig og overskuelig for de unge. Undervisningen er tilrettelagt ud fra principperne om synlig læring, og skaber derved også en helt klar struktur for den enkelte lektion, hvor det er tydeligt hvad man skal og hvornår.

Luk afsnit >>

EUA (Erhvervs- og UddannelsesAfklaring) er et forløb på 1 år. Indholdet er identisk med STU.

STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) er en 3-årig ungdomsuddannelse for studerende under 25 år med særlige behov. Uddannelsen er individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i den studerende udfordringer, kvalifikationer og interesser. Der er fokus på, at den studerende opnår personlige, sociale og faglige kompetencer. Uddannelsesplanen udarbejdes sammen med den studerende og eventuelt pårørende. På STU har man mulighed for at tage 10. klasses enkeltfag eller HF-enkeltfag. Derudover er det muligt at arrangere et praktikforløb.

EUA (Erhvervs- og UddannelsesAfklaring) er et forløb på 1 år. Indholdet er identisk med STU. Dette kan foranstaltes efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) § 32 eller Lov om aktiv social politik § 46. Her lægges ligeledes vægt på den unges personlige, faglige og sociale udvikling og på at skabe rum for udvikling.

Luk afsnit >>

Basen Nord – fysiske rammer

Vi har fokus på vores lokale forankring og prioriterer gode kontakter i foreninger, erhvervsliv samt kulturliv i lokalområdet, mhp. etablering af undervisningsforløb med lokale idrætsforeninger, musiklærere, det lokale politi, museer og ikke mindst praktikforløb hos lokale håndværkere, institutions- og forretningsliv.

Basen Nord fysiske rammer

Basen Nord ligger centralt i Birkerød, en forstad 15 km nord for København omgivet af grønne området. Skolen råder over 1100 m2, der med sin U-form med tre længer, danner et lille hyggeligt gårdmiljø i midten af bygningen. Basen Nord ligger i gåafstand (900 m) fra Birkerød S-togsstation og Birkerød Centrum.

Basen har et stort fokus på de fysiske rammer, da de er betydningsfulde for elevernes udvikling. Basens indretning af lokalerne understøtter den enkelte elevs læring gennem mulighed for fællesundervisning, holddeling og undervisningsdifferentiering.

Undervisningslokaler på Basen Nord

Lokalerne er indrettet med mulighed for at sidde i fællesskabet og samtidig søge afskærmede pladser. Indretningen indeholder både små og store lokaler, der støder op til hinanden, således at elever gradvist kan indgå i fællesskabet, fx ved at sidde i et mindre lokale med åben dør ind mod fællesskabet.

Faglokaler

Basen Nord råder over et særskilt lokale til kreative fag, billedkunst m.m., hvor eleverne kan udfolde deres kreative sider.

For at kunne leve op til Folkeskolens krav i forhold til fysik/kemi undervisning, låner vi specifikke faglokaler til fx fysik- og kemiundervisning på lokale folkeskoler.

Til de indendørs idrætsaktiviteter benytter vi svømmehal, badminton- og boldbaner i Birkerød Idrætscenter.

Køkken-/fællesrum på Basen Nord

Der er et åbent moderne industrikøkken og spisesal, som benyttes til bespisning af elever og lærere, samt til forældremøder, forældrearrangementer, juleklip og dimission.  Herudover benyttes køkkenet til afvikling af hjemkundskab og ADL (Aktiviteter i Daglig Levevis) – undervisning, samt kortere praktikforløb.

Adgang til udendørsfaciliteter

Basen Nord er beliggende i Birkerød, hvor skov og grønne arealer optager en stor del af lokalområdet og dermed er let tilgængeligt.  Overfor Basen Nord ligger Birkerød Idrætscenter, der råder over udendørs boldbaner, ligesom Birkerød Gymnasium ligeledes har udendørsarealer med optegnede baner til idræt.

Åben skole

Basen Nord er en åben skole, hvor vi arbejder på at øge vores interaktion mellem Basen Nord og omverdenen på mange områder; kultur, natur, miljø, erhverv og foreninger. Vi bruger områder, som kan bidrage til at øge den enkelte elevs trivsel og læring og variere undervisningen. Basen Nord arbejder aktivt med den nye folkeskolereforms tiltag med større interaktion med omverdenen og øget samarbejdet med kultur og fritidsliv.

Mød Basen Nords personale

Emilie Schou
Emilie SchouAfdelingsleder STU
+45 2252 4017
esc@basen.dk
Kate Svendsen
Kate SvendsenAfdelingsleder
+45 4034 3133
ksv@basen.dk
Lene Stampe Refshage
Lene Stampe Refshage Underviser
+45 2533 4426
lsr@basen.dk
Sanne Koblauch
Sanne KoblauchUnderviser
+45 2513 9414
sko@basen.dk
Henriette Andersson
Henriette AnderssonUnderviser
+45 2818 1562
han@basen.dk
mko@basen.dk
mko@basen.dkUnderviser
+45 3143 4478
Andreas Madsen
Andreas MadsenUnderviser
+45 4217 5404
ama@basen.dk
Mikkel Kølkær
Mikkel KølkærUnderviser
mko@basen.dk
Anna Rieck
Anna Rieck Underviser
+45 4290 5223
ari@basen.dk
Mickael PetersenUnderviser
+45 2294 9876
mpe@basen.dk
Line WintherUnderviser
+45 2218 6451
lwi@basen.dk
Mette Tellerup Larsen
Mette Tellerup LarsenDirektør
+45 2730 4982
mette@basen.dk
Jacob Guldager Søe
Jacob Guldager SøeVicedirektør
+45 2689 6767
jgu@basen.dk

Kontakt Basen Nord

Du er velkommen til at kontakte os med alle spørgsmål. 

Basen Nord

Søndervangen 51
3460 Birkerød

Tel.: +45 39296767
Mail: info@basen.dk

Find vej til Basen Nord